About Aran View

Aran View House in Doolin is a wonderful Georgian country house accomodation with Self Catering Apartments, set in the magnificent wilderness of the Burren, County Clare, on Irelands’ West Coast.
 
Situated on 100 acres of rolling farmland and only 10 minutes walk from Doolin village, the house holds a commanding and breathtaking view of the Aran Islands and the wild Irish coastline all of which can be experienced from our outstanding bedrooms. Local tourist attractions include The Cliffs of Moher, Doolin Cave and The Burren.
 
The original house was built around 1736 and has been in the Linnane family for many generations. While it retains much of the atmosphere of that era, the house has been totally refurbished in the Irish County house style.

Liên Hệ

Địa chỉ

Aran View Country House,
Doolin,
County Clare,
Ireland,
V95 VC56

Điện Thoại

+353 86 379 4120

Email

aranviewhse@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 379 4120

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách